Новини от категория "Работа и стаж"

Mar 27, 2020
Category: Work
Posted by: admin

PhD and postdoc fellowships at the interface of quantum mechanics and machine learning at Sofia University starting October 1, 2020. Apply now!

Mar 20, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Mar 12, 2020
Category: Work
Posted by: admin

в сферата на физиката на кондензираната материя и
оптиката

Mar 5, 2020
Category: Work
Posted by: admin

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове 

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,