Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Sep 24, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

Sep 21, 2020
Category: Work
Posted by: admin

e² Young Engineers – гр. София

Sep 17, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Astronomy and astrophysics department at Royal Observatory of Belgium

Sep 15, 2020
Category: Work
Posted by: admin

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Sep 15, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

Aug 20, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Срок за подаване на документите от 24.08.2020 г. до 13.10.2020 г.
Начало на докторантурата - Януари 2021 г.

Aug 18, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Boost your career and do your PhD in one of the largest centers for Astronomy and Astrophysics in Europe! Work with the leading scientists in the field to accelerate your scientific career!!

Aug 14, 2020
Category: Work
Posted by: admin

Институт по електроника на БАН

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,