Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 2  > >>

Nov 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Крайният срок за кандидатстване за лятната сесия е 30 ноември

Nov 14, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в "Хюлет Пакард"

Nov 14, 2018
Category: Work
Posted by: admin

с технически профил/ Teacher in STEM

Nov 14, 2018
Category: Work
Posted by: admin
.
Nov 8, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в Регионална здравна инспекция - Варна

Nov 8, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ

Oct 10, 2018
Category: Work
Posted by: admin

The Neutrino Physics Group at Atomic Physics Department, Faculty of Physic 

Oct 4, 2018
Category: Work
Posted by: admin

в Институтът по оптични материали и технологии ИОМТ “Акад. Йордан Малиновски” и Лаборатория "Композитни и наноструктурирани оптични материали"

Oct 3, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок: 20 ноември

Mar 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Visteon

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,