Новини от категория "Стипендии и грантове"

Sep 12, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок за подаване на документи - 15 октомври 2017г.

Aug 14, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Integrated Solid State Quantum Photonics

Aug 14, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Metamaterials for human vision and telecommunications

Jul 25, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Крайният срок за подаване на документи е 6 октомври.

Feb 15, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Funded PhD Project

University of Strathclyde, Department of Physics, Glasgow, United Kingdom

Feb 9, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Парите се отпускат от държавата по програмата "Техностарт 3"

Sep 29, 2016
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок: 26 септември 2018 г. 

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,