Новини от категория "Работа и стаж"

<< <  Page 2 of 3  > >>

Mar 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Visteon

Mar 20, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Visteon

Mar 15, 2018
Category: Work
Posted by: admin

IMI

Mar 8, 2018
Category: Work
Posted by: admin

At NIELSEN.

Mar 6, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Melexis Bulgaria

Feb 8, 2018
Category: Work
Posted by: admin

Инициативата предлага специален пакет за релокация, който включва сумата от 5 000 лв. и др.

Jan 30, 2018
Category: Work
Posted by: admin

обявява кампания за привличане на кадри в образователната система.

Крайният срок за подаване на документи е 25.03.2018г.

Jan 13, 2018
Category: Work
Posted by: admin

за студентите от Физически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Dec 7, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок за кандидатстване: 10 април 2018 г. 17:00 часа (Брюкселско време)

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,