Новини от категория "Работа и стаж"

<< <  Page 2 of 2

Dec 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

по математика и физика

Dec 7, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Краен срок за кандидатстване: 10 април 2018 г. 17:00 часа (Брюкселско време)

Nov 29, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория „Мултифунционални материали“ в Институт по електроника - БАН

Nov 29, 2017
Category: Work
Posted by: admin

В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Nov 28, 2017
Category: Work
Posted by: admin

обявява кампания за привличане на кадри в образователната система.

Крайният срок за подаване на документи е 20.01.2018г.

Nov 8, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Първа информационна среща – 16.11.2017 г. 17 ч. зала А205

Jan 9, 2008
Category: Work
Posted by: admin

в ЧОУ Мечтатели

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,