Новини от категория "Работа и стаж"

<< <  Page 2 of 2

Nov 2, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Лаборатория „Мултифунционални материали“ в Институт по електроника - БАН

Oct 31, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в секция "Строителна физика"

Sep 28, 2017
Category: Work
Posted by: admin

обявява кампания за привличане на кадри в образователната система

Jul 25, 2017
Category: Work
Posted by: admin

Крайният срок е 20 декември.

Jan 16, 2017
Category: Work
Posted by: admin

за мотивирани студенти имащи интерес към експерименталната физика

Dec 14, 2016
Category: Work
Posted by: admin

Международната академия на нюрнбергските принципи търси студенти за 3-месечна стажантска програма

Oct 3, 2016
Category: Work
Posted by: admin

В проекта ще могат да се включат 3795 студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Feb 2, 2016
Category: Work
Posted by: admin

Търси се дипломиран магистър специалност „Медицинска Физика“ за работа в частна институция ( болница) за работа  с PET скенер.

 

За повече информация:

0887 982 172 Елица Павлова (преподавател във ФзФ)

 

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,