Обучения и семинари

Sep 20, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

25 септември, от 19:00 ч., в The Art Of Living 

Sep 20, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

14 октомври, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Sep 14, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предоставени от Telerik Academy

Sep 5, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

27 септември, 9:30 ч., Аулата на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Jul 4, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

обучението започва през месец ноември

Mar 7, 2017
Category: Teachings
Posted by: admin

предлагани от осем университета в Бръшляновата лига 

Jan 28, 2016
Category: Teachings
Posted by: admin

Краен срок: текущ

Feb 27, 2015
Category: Teachings
Posted by: admin
В рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0057: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира курс „Въведение в LabView среда за графично програмиране“. 

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,