Новини от категория "Стипендии и грантове"

Jan 16, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок за кандидатстване: 16 февруари

Jan 10, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок: 10 февруари

Jan 10, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Application deadline: January 25th, 2018

Dec 19, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

за обучения, специализации и научни изследвания в чуждестранни висши училища за студенти

Dec 7, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 19 January 2018

Dec 5, 2017
Category: Grants
Posted by: admin

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2018 г.

Sep 29, 2016
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок: 26 септември 2018 г. 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,