Новини от категория "Стипендии и грантове"

Mar 13, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

Темата на конкурса е: "Интелигенто управление на водните ресурси за
устойчиво общество" ("Smart water management for sustainable society").

Mar 12, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок: 31-ви март

Mar 4, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 12 April 2019

Feb 26, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

"За жените в науката" България

Feb 26, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

на Fondation Sciences Mathématiques de Paris

Jan 29, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

Срок за подаване на предложенията – безсрочно.

Jan 23, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

НАБИРА ПРОЕКТИ  ПО ПРОГРАМА FLAG-ERA

Jan 18, 2019
Category: Grants
Posted by: admin

Registration deadline : 24 March 2019

Dec 18, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2019

Dec 13, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 11 September 2019

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,