Новини от категория "Работа и стаж"

Page 1 of 3  > >>

Sep 20, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Народна Астрономическа обсерватория и планетариум "Джордано Бруно" 

Sep 18, 2017
Category: Work
Posted by: admin

по специалност: "Лазерна физика, Физика на атомите, молекулите и плазмата и Физика на вълновите процеси"

Sep 14, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в SGS Bulgaria, филиал на SGS Group, Женева/Швейцария

Sep 14, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в АКВАХИМ АД

Sep 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в WALLTOPIA

Sep 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”

Sep 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” на ИБФБМИ

Sep 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

специалност "Биофизика“

Sep 12, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в „Център по Забавна Математика“ 

Sep 7, 2017
Category: Work
Posted by: admin

в НИМХ-БАН – филиал Варна 

© 2017 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,