Новини от категория "Стипендии и грантове"

Dec 11, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

набира проекти по две международни научноизследователски програми

Dec 5, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 31 December 2018

Nov 22, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

Deadline: 30 January 2019

Nov 8, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ТРИ КОНКУРСА

Oct 23, 2018
Category: Grants
Posted by: admin

от Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,