Ден на Кариерата 2016

May 22, 2018

Конкурс за мобилност с цел практика


по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2018 / 2019 г.

Category: Всички новини
Posted by: admin

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика  по програма Еразъм+ за 2018/2019 година.

 

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и необходимите документи са  публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ www.uni-sofia.bg - Международна дейност – Програма Еразъм+ - Еразъм+ за студенти - Практика.

Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г., 17:00 часа

Отдел „Международно сътрудничество“

Ректорат, стаи 5 и 15а

тел.: 02/ 9308220, 9308416

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,