Mar 14, 2018

СТИПЕНДИЯ “Проф. Иван-Асен ПЕТКОВ“


Срок за подаване на документите: до 23 март 2018.

Category: Grants
Posted by: admin

За пети поред път фондация "Проф. Иван-Асен Петков" финансира една семестриална стипендия "Проф. Иван-Асен Петков" за студенти от специалност АМГ, 3 или 4 курс, ориентирани към модул "Геофизика" (5 месеца по 100 лева за студенти с успех над мн. добър 5.00). Стипендията е основана през 2015 г. по повод честването на 100 години от рождението на проф. Петков. Първият носител на стипендията е Мария Филипова (3ти курс 2015/2016), завършила семестъра с успех отличен (5.60).

Обявява се конкурс за летен семестър на учебната 2017/2018 година (март-юли). Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба за отпускане на стипендията, с име, факултетен номер, записан семестър, адрес, телефон и електронна поща за връзка (формуляри при инспектор Василева).

2. Уверение, че е записан съответния семестър

3. Копие от студентската книжка с всички взети изпити. Документи се подават в катедра "Метеорология и Геофизика" при инспектор Снежана Василева, Физически факултет, сграда В, 4 ет. стая 54, тел. 02/8161311. Срок за подаване на документите: до 23 март 2018. Носителят на стипендията ще бъде обявен до 30 март 2018.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,