Feb 28, 2018

НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР - 2018“


Краен срок за подаване на предложенията: 1 април 2018 г.

Category: Grants
Posted by: admin

Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

През 2018 г. наградите за съществен принос за развитието на науката за периода 2015-2017 г. ще бъдат в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
 • - природни и инженерни науки;   
 • - хуманитарни и социални науки;
 • - здраве и медицински науки;
 1. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 2. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 3. Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
 4. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000 (дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“. Носителите на наградата „Питагор“ във всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и холограма на статуетката „Питагор“.

На база на постъпилите предложения и извършената оценка журито определя до три кандидатури за награда в съответната категория.

Носителите на наградата „Питагор“ се определят въз основа на показатели за оценка в отделните категории награди и наукометричните данни.  Показателите за оценка в отделните категории се утвърждават от министъра и се оповестяват в интернет на адрес: www.mon.bg.

Общи изисквания към номинираните са:

 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Съблюдаване на възрастова категория;
 • Релевантност към съответната категория.

Не се предлагат за награждаване учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Предимство имат кандидати, номинирани от институцията работодател.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратко резюме на научното постижение, CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:

Министерство на образованието и науката

Дирекция „Наука“

Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, държавен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и Кристина Николова, старши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: k.nikolova@mon.bg.

 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,