Feb 28, 2018

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ”


за магистърски и докторски програми
Category: Grants
Posted by: admin

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез конкурс. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
  • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г.
  • добро здравословно състояние
  • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Повече информация ТУК

Краен срок за подаване на документи: 10 май 2018

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,