За нас

Feb 14, 2018

Демонстратор „Експозиция, наука и технологии“


в TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд)

Category: Work
Posted by: admin

TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) е детски интерактивен център за наука
и технологии. Той е иницииран и реализиран от софтуерната компания
ТехноЛогика на територията на София Тех Парк. Нашата мисия е да запалим
искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата. Чрез
подбрани експерименти в областта на физиката, математиката, химията и ИТ
максимално ще приложим древната сентенцията „Те ми разказаха, аз забравих.
Те ми показаха, аз го разбрах. Аз го направих и го научих за цял живот“.

TechnoMagicLand търси да назначи Демонстратор „Експозиция, наука и
технологии“, който:
 има знания и интереси в сферата на техниката и технологиите, по-специално в
областите: физика, химия, математика, информатика, материалознание и
дигитални технологии
 има желание да работи с деца на възраст от 7 до 14 години
 общува с лекота и да предава знания на български и английски език
 умее да работа в екип

Основни задължения:
 да посреща посетителите на TechnoMagicLand
 да дава при необходимост допълнителна информация и разяснения на
посетителите и да им помага при използването на интерактивните експонати
 да контролира състоянието на експонатите и материалната база на
TechnoMagicLand и да изпълнява ежедневните дейности по поддръжка,
необходими за нормалното функциониране на изложбата
 да оказва съдействие на лекторите в залите за обучение и демонстрации
 да следи за спазването на вътрешния ред и опазването на имуществото на
TechnoMagicLand
 да взаимодейства с всички останали служители на TechnoMagicLand за
осигуряване на високо качество на преживяването на посетителите

Изисквания към кандидатите:
 образование: завършена езикова гимназия/природо-математическа
гимназия/техническо професионално образование/ или придобита по-висока
образователна степен
 да бъдат организирани, дисциплинирани, креативни, инициативни и с желание за
учене и развитие
 говорим английски език (ниво В2)
 компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 практически технически умения
 предимство е опит в работата с деца от 7 до 14 годишна възраст
 възможност да се работи по график на смени – включително в събота и в неделя
Длъжността е подходяща и за студенти.

Ние предлагаме:
 работа във високотехнологична среда в екип от млади и интересни личности
 въвеждащо обучение
 възможност за гъвкаво работно време
 трудов договор и социални придобивки
 удобна локация, безопасна и комфортна работна среда
 възможност за професионално развитие

Необходими документи за кандидатстване: Автобиография и актуална
снимка, изпратени на e-mail адрес: jobs-tml@technomagicland.com

Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Документите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и
съобразно Закона за защита на личните данни.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,