За нас

Feb 14, 2018

Отговорник „Експозиция и екип“


в TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд)

Category: Work
Posted by: admin

TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) е детски интерактивен център за наука
и технологии. Той е иницииран и реализиран от софтуерната компания
ТехноЛогика на територията на София Тех Парк. Нашата мисия е да запалим
искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата. Чрез
подбрани експерименти в областта на физиката, математиката, химията и ИТ
максимално ще приложим древната сентенцията „Те ми разказаха, аз забравих.
Те ми показаха, аз го разбрах. Аз го направих и го научих за цял живот“.


TechnoMagicLand търси да назначи Отговорник „Експозиция и екип“, който:
 има знания и интереси в сферата на техниката и технологиите, по-специално в
областите: физика, химия, математика, информатика, материалознание и
дигитални технологии
 има желание да работи с деца на възраст от 7 до 14 години
 общува с лекота и умее да предава знания на български и английски език
 може да ръководи екип.

Основни задължения:
 да отговаря за експозицията на TechnoMagicLand
 да контролира техническото състояние на експонатите и материалната база
 да планира и участва в ежедневните дейности по поддръжка, необходими за
нормалното функциониране на експозицията
 да организира, управлява и контролира на работните процеси, задачи и графика
на демонстраторите и рецепционистите
 да дава при необходимост допълнителна информация и разяснения на
посетителите и да им помага при използването на интерактивните експонати
 да оказва съдействие на лекторите в залите за обучение и демонстрации
 да следи за спазването на вътрешния ред и опазването на имуществото на
TechnoMagicLand
 да взаимодейства с всички останали служители на TechnoMagicLand за
осигуряване на високо качество на преживяването на посетителите

Изисквания към кандидатите:
 образование: завършена степен „бакалавър“ или придобита по-висока
образователна степен по техническа специалност
 да бъдат организирани, дисциплинирани, креативни, инициативни и с желание за
повишаване на квалификацията и развитие
 говорим английски език (ниво В2)
 компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 практически технически умения
 предимство е опит в работата с деца от 7 до 14 годишна възраст
 възможност да се работи по график на смени – включително в събота и в неделя
 опитът в ръководеното на екип е предимство

Ние предлагаме:
 работа във високотехнологична среда в екип от млади и интересни личности
 въвеждащо обучение
 възможност за гъвкаво работно време
 трудов договор и социални придобивки
 удобна локация, приятна, безопасна и комфортна работна среда
 възможност за развитие

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография и актуална снимка, изпратени на e-mail адрес: jobstml@
technomagicland.com.


Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Документите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и
съобразно Закона за защита на личните данни.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,