За нас

Feb 14, 2018

Касиер-рецепционист


в TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд)

Category: Work
Posted by: admin

TechnoMagicLand (ТехноМеджикЛенд) е детски интерактивен център за наука и
технологии. Той е иницииран и реализиран от софтуерната компания
ТехноЛогика на територията на София Тех Парк. Нашата мисия е да запалим
искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата. Чрез
подбрани експерименти в областта на физиката, математиката, химията и ИТ
максимално ще приложим древната сентенцията „Те ми разказаха, аз забравих.
Те ми показаха, аз го разбрах. Аз го направих и го научих за цял живот“.

TechonMagicLand търси да назначи Касиер-рецепционист, който:
 има желание да работи с деца на възраст от 7 до 14 години
 общува с лекота на български и английски език
 има интереси в сферата на науката и технологиите
 умее да работи в екип

Основни задължения:
 да предоставя информация на посетителите за експозицията, курсовете и
събитията в TechnoMagicLand, както и да осигурява достъпа им до тях
 да маркира стойностите на предлаганите услуги, да издава касови бонове и при
необходимост фактури
 да въвежда реквизитите за издаване на фактури
 да съхранява постъпилите парични средства до момента на отчитането им
 да отчита оборота на касата след приключване на смяната
 да следи за редовността на паричните средства
 да подпомага дейността на демонстраторите на TechnoMagicLand
 да поддържа база от данни с клиенти
 да следи за спазването на вътрешния ред
 да осигурява наличности от необходимите за функционирането на експозицията и
административната дейност консумативи

Изисквания към кандидатите:
 завършено средно образование или придобита по-висока образователна степен
 професионален опит като касиер, работа с касов терминал и боравене с парични
средства: минимум 3 години
 да бъдат организирани, дисциплинирани, с желание за повишаване на
квалификацията и развитие
 говорим английски език на ниво В2
 компютърни умения (Microsoft Word, Excel, Power Point, фактуриращ софтуер)
 предимство е опит в работа с деца от 7 до 14 годишна възраст
 възможност да се работи на смени – включително в събота и в неделя
Станете част от екипа на ТМЛ!

Ние предлагаме:
 въвеждащо обучение
 възможност за гъвкаво работно време
 работа във високотехнологична среда в екип от млади и интересни личности
 трудов договор и социални придобивки
 удобна локация, приятна и безопасна работна среда
 възможност за професионално развитие

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография и актуална снимка, изпратени на e-mail адрес: jobstml@
technomagicland.com.

Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Документите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и
съобразно Закона за защита на личните данни.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,