Кариерна реализация

Sep 14, 2017

РЪКОВОДИТЕЛ на АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕМИСИИ


в SGS Bulgaria, филиал на SGS Group, Женева/Швейцария

Category: Work
Posted by: admin

SGS Bulgaria, филиал на SGS Group, Женева / Швейцария, търси служител за длъжността: РЪКОВОДИТЕЛ на АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕМИСИИ 

Изисквания:
- висше образование: инженер - химия, физика;
- да бъдат запознати с изискванията на техническите и акредитационните стандарти за измерване на емисиите, както и законодателната рамка на ЕС и България;
- познаване на стандарта ISO 17025 и прилагането му при измерванията на емисии;
- опит в областта на измерванията и вземането на проби;
- управленски опит;
- високо ниво на английски език;
- шофьорска книжка;
- възможност за пътуване в страната и чужбина.

Описание на работата:
- Технически мениджмънт на дейностите на мобилната екологична лаборатория, включително: изготвяне на графици за изпълнение на дейностите, качествен контрол на изпълнението и отчетността, поддържане на акредитацията, разработване на нови методи и услуги.

Можете да кандидатствате на имейл: sgs.bulgaria@sgs.com

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,