Sep 12, 2017

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА


в „Център по Забавна Математика“ 

Category: Work
Posted by: admin

„Център по Забавна Математика“ е създаден с цел да разпространява творчеството и красотата в математиката сред деца на възраст от 4 до 8 години. Главните дейности на „Център по Забавна Математика“ са водене на целогодишни занимания в центъра, държавни и частни училища в София, както и провеждане на забавно-образователни събития по теми, свързани с математиката. Увличането в математиката чрез игри, логически задачи и практически дейности са в основата на нашия подход.

Във връзка с разширяването на дейността си „Център по забавна математика“ обявява свободни позиции за Преподаватели по забавна математика за 2017/2018 учебна година.

Работата е свързана с:
- провеждане на занимания по забавна математика за деца от 4 г. до 8 годишна възраст в учебните бази на центъра;
- провеждане на целогодишни извънкласни занимания за деца от 4 г. до 8 годишна възраст в държавни и частни училища;
- провеждане на забавно-образователни събития по теми, свързани с математиката;
- подготовка на материали за провеждане на занятията;
- асистиране в провеждането на Забавно-математически празници, рождени дни, участия в
научно-развлекателни прояви.

Предлагаме:
- работа на пълен работен ден или почасова заетост;
- обучение „Забавен математик“;
- млад, дружелюбен и вдъхновен екип;
- креативна работа с деца;
- динамична работа, вдъхновени деца и доволни родители;

Вие сте подходящият кандидат, ако отговаряте на едно от следните условия:
- сте завършили математическа гимназия;
- имате математическа специалост (или учите в момента);

- имате опит като учител или сте работили с деца
- сте посещавали допълнителни квалификационни курсове по математика и сте
- разработвали сами забавно-математически теми;
- владеете поне един чужд език;

Преподавателите кандидатстват задължително с мотивационно писмо, автобиография и снимка на имейл matematikata.zabavna@gmail.com. Ще бъдат разгледани само кандидатурите, които отговарят на тези условия!

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,