Обучения и семинари

Sep 5, 2017

Информационна сесия на COST


27 септември, 9:30 ч., Аулата на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Category: Teachings
Posted by: admin

Информационната сесия цели повишаване на информираността относно възможностите, предоставяни от COST, както и повишаване на участието на българските учени в акциите му.

Събитието е насочено към широк кръг от учени и изследователи, както и ръководители на проекти, ръководители на катедри, млади учени, представители на МСП и др. На събитието участие ще вземат и служители на COST, вкл. директорът д-р Ronald de Bruin. Представител на Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации" ще представи Widening Programme на Европейската комисия - Teaming, Twinning, ERA Chairs и др.

Повече информация можете да намерите в тук и тук. Участието в събитието изисква предварителна онлайн регистрация на адрес: https://goo.gl/forms/6y9LqZydRSW4LruG2

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,