За нас

Sep 12, 2017

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА


в Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”

Category: Work
Posted by: admin

Международна гимназия Златарски е най-утвърденото International Baccalaureate училище в България, с най-високи IB и IGCSE резултати и доказан прием в топ университети.
Гимназията търси да назначи учител по физика.

Длъжността включва: 
- преподаване на ученици в гимназиален курс;
- проверка и оценяване на изпитни работи, 
- подготовка на учениците за международни изпити по физика, 
- консултации за нуждаещите се ученици, 
- участие в педагогически съвети, 
- участие в родителски срещи,
- изготвяне на академични справки по предмета,
- участие в училищния живот.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Висше образование; 
2. Педагогическа правоспособност;
3. Стаж като преподавател;
4. Добро владеене на английски език;
5. Компютърна грамотност.

Основни трудови задачи и задължения:
1. Организира и управлява на високо професионално ниво учебния процес.
2. Уведомява класния ръководител и ръководството за успеваемостта на всеки ученик, дисциплината в клас и отсъствията.
3. Заявява необходимите учебници и учебни помагала по предмет преди началото на учебната година.
4. Представя на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци преди началото на учебната година, график на тестове и класни работи.
5. Осигурява добър психически климат в работата на учениците, не допуска накърняване на човешките и гражданските права на ученика.
6. Присъства на педагогически съвети и родителски срещи.
7. Дава консултации на учениците. 
8. Спазва трудовата дисциплина и работно време 
9. Следи дисциплината на учениците и хигиената в класните стаи.
10. Води стриктно училищната документация.
11. Длъжността е пряко подчинена на Директора.
12. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ученици, учители, служители и родители.

Заплата от 1000 до 1500 BGN (Бруто)

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка като озаглавите молбата си Teacher of Physics REF.144103 на: info@zlatarskischool.org. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,