Контакти

May 15, 2024

Лятна Стажантска програма 2024


Елаците-Мед АД

Category: Work
Posted by: admin

Лятната Стажантскa програма на Елаците-Мед АД вече 13 години подава ръка на студенти и млади специалисти в усилията им да надградят своите знания и да придобият ценни умения и опит за по-добра реализация на пазара на труда. Чрез нея предоставяме на нашите стажанти вдъхновяваща работна среда и лични наставници – най-добрите ни професионалисти с богат опит в своята сфера на дейност. Програмата се реализира на двете производствени площадки – Рудодобивен и Обогатителен комплекс. Стажантските позиции дават възможност да се запознаеш с дейността на компанията в различните цехове и отдели и с най-добрите практики, познати в нашия бранш.

Можеш да кандидатстваш за лятната Стажантска програма 2024, ако си студент или младши специалист от следните или сходни на тях специалности:

• Електроенергетика и електрообзавеждане
• Автоматика, информационна и управляваща техника
• Механизация на минното производство
• Хидрогеология и инженерна геология
• Разработване на полезни изкопаеми
• Обогатяване и рециклиране на суровини
• Маркшаийдерство и геодезия
• Управление на ресурси и производствени системи
• Геология и геоинформатика
• Приложна геофизика
• Машиностроителна техника и технологии
• Технология на материалите и материалознание
• Транспортна техника и технологии
• Хидротехническо строителство
• Хидромелиоративно строителство
• Хидростроителство
• Строителство на сгради и съоръжения
• Химично инженерство
• Металургия
• Икономика на търговията
• Международни икономически отношения
• Управление на човешките ресурси
• Счетоводство и контрол
• Администрация и управление
• Икономика на транспорта
• Хранене и туризъм
• Инженерна физика
• Физика
• Геофизика
• Право

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:

• Мотивиран си да усвояваш нови знания
• Желаеш да работиш с нови технологии
• Спазваш изискванията за вътрешния трудов ред и безопасност

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:

• Отговорност, прецизност и дисциплина по време на работния процес
• Инициативност и организираност
• Желание да се реализираш във водеща компания в минната индустрия

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:

• Месечно възнаграждение по трудов договор

Придобивки
• Служебен транспорт
• Възможност за настаняване в общежитие

Обучение и кариера
• Придобиване на практически опит и умения в реална работна среда
• Шанс за професионална реализация и кариера

Посочи периода, за който желаеш и имаш възможност да бъдеш на стаж в „Елаците-Мед” АД. Минималният срок е един месец. Възможностите са: юли, август и септември.

Източник: https://www.jobs.bg/job/7419059

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,