Обучения и семинари

Apr 11, 2024

Представяне на стипендиантската програма на фондация „Конрад Аденауер“


17 април 2024 г., от 11:00 часа в зала А205

Category: Grants
Posted by: admin

На 17 април 2024 г., от 11:00 часа в зала А205 на Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, ще се проведе представяне на стипендиантската програмана фондация "Конрад Аденауер".

Фондация „Конрад Аденауер“ е германска политическа фондация, изповядваща християндемократическите ценности. Тя работи от 65 години за мир, либерална демокрация, правата на човека и социално пазарно стопанство. Седалището и академията на фондацията се намират в Берлин. Тя работи в 120 държави с близо 107 бюра на всички континенти.

ФКА открива представителството си в България през 1994 година и е осъществило многобройни проекти с партньори в страната. В момента бюрото се ръководи от Норберт Бекман-Диркес.

 

Дейността на фондацията в страната се развива в няколко направления:

1.  Развитие на гражданското общество, укрепване на представителната демокрация

2.  Укрепване на интеграцията на страната в ЕС

3.  Стимулиране на ценностния дебат в обществото и политиката, осмисляне на комунистическото минало

 

Инструментариумът за постигане на тези цели включва организирани самостоятелно или с български партньори от неправителствения сектор публични прояви – конференции, семинари и т.н., публикации, както и стипендиантска програма, в рамките на която талантливи млади български студенти в страната получават финансова подкрепа. Всички настоящи и бивши стипендианти са обединени в Клуб на стипендиантите, който активно подпомага дейността на фондацията и с който организираме съвместно собствени прояви на социално и политическо значими теми с изтъкнати лектори. Тези събития са около 10 в годината и са задължителни за активните ни стипендианти, като част от тяхната програма.

 

Повече за стипендантския клуб на Фондацията ще откриете тук:

http://www.kas-club.bg

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,