Контакти

Mar 28, 2023

СУ “Св. Климент Охридски“ обявява конкурс „Млад предприемач в науката- 2023 г.


За втора поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“.

Category: Всички новини
Posted by: admin

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-късно от 15 септември 2023 г.

Етап 1: Обявяване на конкурса: 27.03.2023 г.

Етап 2: Подаване на заявка за участие: 01.04.2023 г. - 15.09.2023 г.

Етап 3: Разглеждане на всички заявки и селектиране на 5-10 номинации: до 20.10.2023 г.

Етап 4: Устна (онлайн или присъствена) защита на номинираните кандидатури пред комисия:

27.10.2023 г.

 Етап 5: Обявяване на спечелилия най-много гласове участник и на неговите подгласници, и награждаването им с парична награда ще се   извърши  в деня на провеждането на Европейския ден на предприемача – 2023 г. : 08.11.2023 г.

Участниците в конкурса „Млад предприемач в науката“ следва да изпратят заявки за участие в посочения от организатора срок на следните e-mail адреси: kgeneva@tto.uni-sofia.bg,

 и aandonov@nis.uni-sofia.bg

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,