Обучения и семинари

Feb 3, 2023

Частно училище "Американски колеж" търси учител по физика


Моля, изпратете необходимите документи до 28 февруари 2023 г.

Category: Всички новини
Posted by: admin

Американският колеж в София е сред водещите частни гимназии на Балканите. Те съчетават ценностите и най-добрите практики на американската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа, развиват критическо мислене, интелектуално любопитство за цял живот, лидерски качества и умения за сътрудничество между способни ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност.
Изисквания за позицията:
1. Завършено висше образование по специалността
2. Педагогическа правоспособност
3. Отлично владеене на английски език е предимство 

Те предлагат:
1. Трудов договор 
2. Конкурентно заплащане
3. Възможности да се възползвате от програмата за професионално развитие на колежа
4. Постоянна подкрепа от ръководителите на катедри и от администрацията на колежа 
5. Най-съвременни технологии и образователни инструменти в процеса на преподаване 
6. Работа със старателни, интелигентни и мотивирани ученици
7. Комфортна работна среда в съвременен учебен комплекс в София 

Необходими документи: 
1. Автобиография
2. Копие на дипломата за завършено висше образование и други квалификации
3. Една препоръка
4. Актуална снимка За повече информация на сайта: https://www.jobs.bg/job/6682346

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,