За нас

Nov 16, 2022

Камко ЕООД гр.Пловдив


Камко ЕООД -гр.Пловдив търси да назначи –Лаборант-производство в отдел Качество.
   Основни задължения и отговорности:


• Извършва от входящ контрол на основните и допълнителните суровини, междинен до краен контрол на произвежданите продукти;
• Познава добре производствената дейност и показателите за анализ на произвежданите артикули във фирмата;
• Провежда анализи на продукцията в съответствие със стандартизационните документи, спазва лабораторните инструкции за методите на анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията;
• Отразява всички етапи при провеждане на изпитванията в лабораторни формуляри и регистриране в информационна система;
• Следи за изправното състояние на техническите средства, с които работи и сигнализира на технолога, при констатирани нередности;
• Следи за наличните количества от консумативите, с които работи, и сигнализира преди изчерпването им.

 

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания за заемане на длъжността:


• Висше образование – Химия, Физика или друго релевантно за длъжността;
• Професионален опит като лаборант - Предимство
• Компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип.

   За повече информация: https://www.jobs.bg/job/6585440

  

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,