Oct 27, 2022

Търси се преподавател по природни науки


Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ ООД предлага работа

Category: Work
Posted by: admin

         Изисквания към кандидатите: 

Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалност химия, биология и физика
Познания по английски език;
Отлични комуникационни и междуличностни умения;
Прилагане на разнообразни преподавателски методи;
Ориентираност към постигане на високи резултати;
Желание за постоянно развитие и усъвършенстване;
Усет и такт за работа с деца;
Умение за работа в екип;  

Основни отговорности:

Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете.
Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес.
Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители в училището.

      За повече информация:  https://www.jobs.bg/job/6549170

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,