Консултации

Nov 23, 2021

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


КАРИЕРНИЯТ ЦЕНТЪР на СУ " Климент Охридски"

Category: Всички новини
Posted by: admin

към мрежата EURAXESS

има за цел да подпомага кариерното развитие на учените в СУ

Центърът предлага на докторантите и академичния състав на СУ:

Уебинари и семинари по теми свързани с тяхното кариерно развитие

Персонално съдействие при специализации в Европа

Участие в международна менторска програма за придобиване на изследователски умения и разширяване на мрежата от научни контакти

за повече информация, последвайте линка:  https://www.euraxess.bg/bulgaria/career-center-phd-students-and-researchers-sofia-university-stklohridski

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,