За нас

Oct 20, 2020

Конкурс за докторантска стипендия


8000 лв. годишна докторантска стипендия от Фондация Карол Знание

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г.

Category: Grants
Posted by: admin

Конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. обяви фондация Карол Знание. Отличието ще получи изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация Карол Знание стипендията се предоставя от името на фондацията.

Тази година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация Карол Знание стана възможна новата, трета палеонтологическа експедиция край град Трън.

Двама са носителите на стипендията от Физическия факултет досега. Единият е изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по физика и астрофизика Никола Каравасилев. Със средствата от стипендията преди години той закупи апаратура за експерименти и обзаведе малка лаборатория във Физическия факултет на Софийския университет, където подготвя ученици за национални и международни състезания.

 Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.

© 2020 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,